Clientiaid

Mae gan Positif brofiad helaeth o weithio gyda'r sectorau busnes, cyhoeddus a gwirfoddol. Mae ein cleientiaid wedi amrywio o gwmnïau rhyngwladol blaengar i grwpiau cymunedol bychain. Mae ein gwaith yn ymestyn dros ystod eang o sectorau gan gynnwys addysg a sgiliau, adfywio, yr amgylchedd, cynllunio, datblygu economaidd, diwylliant a'r cyfryngau, gofal cymdeithasol, iechyd a lles, trafnidiaeth ac ynni. Rydym wedi darparu gwasanaethau i dros 250 o sefydliadau. Mae sampl o rai o'n cleientiaid wedi eu cynnwys yma:

Rydym yn agored a thryloyw am ein gwaith a pwy rydym yn eu gwasanaethu ac yn cyhoeddi rhestr lawn o’n cleientiaid bob chwarter ar Gofrestr Y Gymdeithas Ymgynghorwyr Gwleidyddol Proffesiynol (APPC).

ABPI - Bringing medicines to life
British Heart Foundation Cymru
Federation of Small Businesses
Nominet
Sport Wales
RSPCA
Working Links
Parkinsons Disease Society
Cyfoeth Naturiol Cymru
Cyngor Gofal Cymru
Ofgem
Arriva Trains Wales
Shelter Cymru
Cymorth i Ferched Cymru
Prifysgol De Cymru
Cyngor ar Bopeth
GlaxoSmithKline
Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru
Ceca Cymru