Cyfathrebu Arlein a Digidol

Gallwn eich cynorthwyo i fanteisio ar sianeli cyfathrebu ar lein yn ogystal â sianeli traddodiadol er mwyn cyfathrebu gyda chynulleidfa ehangach a sicrhau bod gennych bresenoldeb digidol cyflawn.

Fe wnaiff Positif integreiddio rhwydweithiau cymdeithasol gyda'ch strategaeth gyfathrebu i sicrhau eich bod yn gwneud defnydd effeithiol o Twitter, Facebook, Flickr, YouTube a safleoedd eraill ar y we. Gall Positif eich helpu i ymgorffori trydar dyddiol yn eich cynllun cyfathrebu, defnyddio eich cyfeillion Facebook i ledaenu'r neges am eich digwyddiad neu seminar ddiweddaraf a dangos sut i fod yn flogwyr effeithiol. Gall gweithgaredd o'r fath eich cynorthwyo i gyfathrebu yn gyflym gyda phobl ac adeiladu rhwydwaith ehangach o gefnogwyr i'ch achos.

A gallwch fod yn hyderus y byddwn ni'r un mor ofalus gyda'ch neges ar lein ag yr ydym gyda sianeli mwy traddodiadol. Nid yw crynhoi eich neges i 140 llythyren yn golygu bod eich neges yn wannach. Mae'n golygu y gallwn ganolbwyntio ar eich prif neges.

Ac i'r rhai ohonoch sydd am sgwrsio mwy, efallai mai blog yw'r fforwm gorau i chi. Mae blogio yn ffordd anffurfiol o gyfathrebu yn yr un modd â Twitter a Facebook, ond y fantais yw ei fod yn rhoi mwy o gyfle i chi i greu deialog gyda'ch dilynwyr.

Mae cyfathrebu digidol yn cyflymu ac yn tyfu. Mae YouTube yn ei gwneud hi'n haws i chi uwchlwytho clipiau byr oddi ar eich ffôn symudol ac mae'r un peth yn wir am Flickr a chamerâu. Gallwn eich cynghori ynglŷn â sut i wneud argraff dda a'r defnydd gorau o'ch sgiliau digidol ar safleoedd fel rhain ac ar eich gwefan eich hunain.