Digwyddiadau

Oes gennych chi gynnyrch i'w lansio? Adroddiad i'w hyrwyddo? Rhanddeiliaid i'w cwrdd?

Gall Positif ychwanegu gwerth mawr i'ch digwyddiad. Gallwn sicrhau sylw yn y wasg i'ch digwyddiad trwy gyflenwi straeon ac eitemau nodwedd i'r cyfryngau cywir a sicrhau bod y wasg yn dilyn eich stori. Gallwn hefyd drefnu gweithgareddau o gwmpas eich digwyddiad er mwyn sicrhau mwy o sylw.

O ran y digwyddiad eu hun, gallwch adael popeth i ni. Mae gennym brofiad helaeth o gynllunio a chynnal digwyddiadau ledled Cymru a thu hwnt. Mae gennym sgiliau trefnu trylwyr a gallwn drefnu pob manylyn. Fe wnawn ni ddelio gyda'r trefniadau, eich cynghori ynglŷn â siaradwyr gwadd a llunio a rheoli rhestrau gwesteion.

Fe wnawn ni baratoi nodiadau ar gyfer siaradwyr gyda chyngor ynglŷn ag unrhyw faterion sensitif er mwyn sicrhau bod eich digwyddiad yn llwyddiannus. Ac fe wnawn ni ddelio gydag unrhyw ymholiadau wedi'r digwyddiad gan y wasg a darparu nodiadau o'ch cyfarfod neu ddigwyddiad.

Cysylltwch gyda Susan Bowen, ein Cyfarwyddwr Gweithredu, Hyfforddiant a Digwyddiadau, am fwy o fanylion am ein gwasanaeth trefnu a rheoli digwyddiadau.