Hyfforddiant gwleidyddol

Mae'r newidiadau diweddar mewn gwleidyddiaeth a phrosesau gwleidyddol Cymru wedi creu angen cynyddol am hyfforddiant arbenigol. Yn dilyn y refferendwm ym Mawrth 2011, gall y Cynulliad nawr basio deddfau cynradd ym mhob maes sydd wedi ei ddatganoli. Ond beth mae'r newidiadau hyn yn ei olygu i'ch sefydliad chi? A sut fydd polisïau a deddfau newydd yn effeithio arnoch?

Mae'n rhan greiddiol o'n busnes ac rydym wedi cynllunio a darparu cyrsiau hyfforddi i ystod eang o sefydliadau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol gan gynnwys GlaxoSmithKline, Scope, Llais Defnyddwyr Cymru a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru.

Rydym yn darparu hyfforddiant mewn tair ffordd:

  • Hyfforddiant penodol wedi ei deilwra i anghenion arbennig eich sefydliad chi ac yn canolbwyntio ar y pynciau rydych chi am eu trafod. Gall cyrsiau ymestyn o hanner diwrnod i ddau ddiwrnod llawn o hyfforddiant, a gallwn ni ddod i'ch gweithle neu gallwch chi ddod atom ni
  • Cyrsiau agored yn cynnig cyfleoedd i nifer o unigolion a sefydliadau ddod ynghyd i ddysgu am bynciau penodol. Rydym wedi cynnal dros 25 cwrs o'r fath dros y blynyddoedd diwethaf ac wedi hyfforddi cannoedd o unigolion
  • Modiwlau ar gyfer cyrsiau hyfforddi eraill: Mae ein hyfforddwyr ar gael i ddarparu modiwlau ar gyfer darparwyr hyfforddiant eraill neu fel rhan o raglenni gwella sgiliau mewn cynadleddau neu ddyddiau agored. Rydym wedi darparu modiwlau hyfforddi yng Nghaerdydd, Llundain a ledled Prydain

Gall ein modiwlau hyfforddiant materion cyhoeddus gynnwys:

  • Cynulliad Cenedlaethol Cymru: rôl, cyfrifoldebau a strwythur gwleidyddol
  • Llywodraeth Cymru: strwythurau, cyfrifoldebau a blaenoriaethau gwleidyddol
  • Deddfu dros Gymru: pwerau a phrosesau newydd
  • Ymgyrchu effeithiol a gweithio gyda gwleidyddion
  • Sesiynau penodol ar feysydd polisi arbenigol e.e. addysg, busnes, gofal cymdeithasol, iechyd a thrafnidiaeth

Mae ein tîm hyfforddi craidd yn cael ei arwain gan Daran Hill, hyfforddwr materion cyhoeddus blaenaf Cymru ac un o'r prif arbenigwyr mewn prosesau gwleidyddol a deddfwriaethol Cymru. Ymunir arbenigwyr polisi a chyfreithiol o sefydliadau academaidd, y gymuned fusnes a'r byd gwleidyddol gyda Daran pan yn briodol.

Cysylltwch gyda Susan Bowen, ein Cyfarwyddwr Gweithredu, Hyfforddiant a Digwyddiadau, am fwy o fanylion am ein rhaglen hyfforddi neu i ymuno gyda'n bas data hyfforddiant.