Newyddion

Mae Positif wedi creu newyddion amdanom ni ein hunain yn ogystal ag ar gyfer cleientiaid. Rydym yn credu'n gryf bod angen cyfryngau ffyniannus yng Nghymru, ac rydym wedi gweithio'n agos gyda'r wasg brint a darlledwyr dros y blynyddoedd i gynyddu dealltwriaeth a pharch tuag at wleidyddiaeth Cymru a hyrwyddo trafodaeth ddeallus ynghylch materion Cymreig.

Mae ymgynghorwyr y cwmni yn gyfranwyr cyson i raglenni gwleidyddol, newyddion a materion cyfoes BBC Cymru, ITV Cymru ac S4C ac wedi sylwebu ar faterion Cymreig yn y cyfryngau Prydeinig. Rydym wedi gweithio gyda Media Wales, cyhoeddwr y Western Mail, Wales on Sunday ac amryw o gyhoeddiadau eraill i ddarparu gwasanaeth bwletinau rheolaidd i'r gymuned fusnes ynglŷn â gwaith y Cynulliad Cenedlaethol ar y wefan Wales Online. 

Mae tîm Positif yn flogwyr rheolaidd, yn drydarwyr pybyr ac yn rwydweithwyr cymdeithasol o fri. Ymunwch gyda'r trafod ar Twitter, hoffwch ni ar Facebook, a chysylltwch â ni ar LinkedIn