Datganiadau i'r Wasg

Adroddiad Cyntaf RSPCA Cymru ar Les Cŵn yng Nghymru

Cyhoeddodd RSPCA Cymru eu hadroddiad cyntaf ar les cŵn yng Nghymru mewn cinio yn y Pierhead yr wythnos hon, wedi ei arwain gan Weinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy.

Comisiwn Silk yn Cynnig Cynllun am Ddyfodol Ariannol Cymru

Cyhoeddwyd adroddiad y Comisiwn ar bwerau cyllidol i Lywodraeth Cymru ar ddydd Llun 19eg Dachwedd 2012.

Cylchlythyr Positif

Mae Cylchlythyr yr Hydref yma.

Cylchlythyr Positif

Mae Positif wedi cyhoeddi’r Cylchlythyr Haf, sy’n diweddaru ein cleientiaid a’n partneriaid ar yr hyn rydym wedi bod yn gwneud dros y misoedd diwethaf. 

Positif yn Ennill Arian yng Ngwobrau CIPR Cymru Wales 2012

Mae’r gefnogaeth rhoddwyd gan Bositif i gais Nominet i'w penodi fel cofrestrydd parthau Cymru wedi ennill y wobr arian yng nghategori Materion Cyhoeddus yng ngwobrau CIPR Cymru Wales eleni.

Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn Cefnogi Ymgyrch y Samariaid

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Lesley Griffiths AC, wedi dangos ei chefnogaeth i ymgyrch y Samariad We’re in Your Corner Campaign, gan estyn at ddynion o gefndiroedd d

POSITIF yn lansio brand newydd ac yn parhau i dyfu trwy flaenoriaethu cleientiaid

Wrth lansio’r brand newydd Positif ym Mae Caerdydd, dywedodd y Rheolwr Gyfarwyddwr Daran Hill “Rydym yn falch o’n llwyddiant hyd yn hyn ac o’n brand.

Hyrwyddir Ymweliad Archesgob Tutu â Chymru gan Positif

Noddwyd ymweliad diweddar Lawryf Heddwch Nobel Archesgob Emeritws Desmond Tutu a'i ferch y Parchedig A. Mpho Tutu i Gaerdydd gan Positif er budd Undeb Affrica.

Positif yn penodi aelod newydd o staff

Mae tîm Positif wedi ehangu eto yn dilyn penodi Jon Antoniazzi i swydd ymchwilydd gwleidyddol newydd, i wasanaethu cleientiaid ym maes Mentergarwch, Busnes a Sgiliau.

95% yn fodlon neu wrth eu bodd gyda’n gwasanaeth

Mewn holiadur diweddar o holl gleientiaid monitro Positif dywedodd 95% eu bod unai yn fodlon neu’n fodlon iawn gyda’n gwasanaeth. 

Tudalennau