Positif yng Ngwobrau Gwleidyddol Cymru

Mynychodd Tîm Positif y noson wobrwyo flynyddol unwaith eto yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd, am y Wobrau Gwleidyddol Cymru.

Gweinidog Addysg, Leighton Andrews AC, oedd enillydd Gwleidydd y Flwyddyn am yr ail flwyddyn yn olynol a chydnabuwyd ei agwedd benderfynol tuag at wella safon addysg yng Nghymru.      

Yn ei araith i westeion, talodd y Gweinidog teyrnged i’r pedwar Aelod Cynulliad a wnaeth yn gyhoeddus eu profiadau gyda materion iechyd meddwl yn ddiweddar er mwyn tynnu sylw at y ‘stigma’ gysylltiedig i’r rheini sy’n dioddef gyda phroblemau iechyd meddwl.

Roedd rhai o enillwyr eraill y noson yn cynnwys:

Cyflawniad Oes – Arglwydd Crickhowell

Gwleidydd Lleol y Flwyddyn - Cyng. Ellen Ap Gwynn, Arweinydd Cyngor Ceredigion

Aelod i’w Wylio - Stephen Crabb AS

AC y Flwyddyn - Kirsty Williams AC

AS y Flwyddyn- Owen Smith AS

Ymgyrchydd y Flwyddyn – Leanne Wood AC

 

Darlledir Gwobrau Gwleidyddol Cymru ar ITV Wales ar 6ed o Ragfyr am 10.35yh.