Etholiad 2017: Eich canllaw i’r Etholiad Lleol yng Nghymru

CANLLAW ETHOLIAD A DIGWYDDIAD RHAD AM DDIM

Dros y ddeng mlynedd diwethaf mae Positif wedi sefydlu ei hun fel prif arbenigwyr etholiadol Cymru. Rydym wedi darparu canllawiau etholiadol cynhwysfawr a diweddariadau cyson i etholiadau’r Cynulliad Cenedlaethol, Cyffredinol a Llywodraeth Leol.

Ar y 4ydd o Fai eleni, cynhelir etholiadau llywodraeth leol yng Nghymru yn 22 o siroedd y wlad a byddwn yn darparu’r gwasanaeth Etholiad 2017 yn rhad ac am ddim. Bydd canllaw Etholiad 2017 yn cynnwys yr elfennau canlynol:

  • Bas-data cysylltiadau arweinwyr pleidiau ymhob cyngor – bas-data o bob arweinydd y pleidiau ymhob un cyngor.
  • Bas- data Canlyniadau 2017– adolygiad o’r canlyniadau wedi’r etholiad
  • Bas-data cyswllt – bas-data o bob un o’r 1264 o gynghorwyr etholiadol a fydd yn cynnwys ebyst, cyfeiriadau a rhifau ffôn os ydynt ar gael yn gyhoeddus.
  • Digwyddiad Dadansoddiadol – Mi fydd Positif yn cynnal digwyddiad ym mis Mai i ddadansoddi’r canlyniadau ymhob un o’r awdurdodau lleol a phroffil o bob awdurdod lleol a fyddai’n cynnwys dadansoddiad cymdeithasol, economaidd a gwleidyddol.

Er mwyn derbyn y gwasanaeth hwn, cysylltwch drwy ebost susan@positifgroup.co.uk.