Pecyn Etholiad Cyffredinol 2017

Ar yr 8fed o Fehefin 2017 mi fydd pobl Cymru yn dychwelyd i’r blychau pleidleisio unwaith yn rhagor yn dilyn cyhoeddiad Prif Weinidog y DU ei bod am gynnal etholiad buan. Ond beth sydd yn y fantol? Pwy ydy’r ymgeiswyr a’r seddi i wylio.

Tanysgrifiwch i Becyn Etholiad Cyffredinol 2017 Positif cyn 3 Mai a chewch bris gostyngedig ynghyd a sylwebaeth am yr Etholiadau Lleol yn gynwysedig yn rhad ac am ddim. Dyma'r hyn gallwch ddisgwyl o'r pecyn cynhwysfawr:

Mai 2017

Lansiad y Canllaw Etholaethol - hanes yr etholaethau, pwy yw’r ymgeiswyr ac ambell ragfynegiad ar gyfer noson yr etholiad! 

Basdata o ganlyniadau Llywodraeth Leol – crynodeb o’r canlyniadau ymhob un o’r 22 awdurdod lleol.

Basdata o gysylltiadau- basdata o’r 1264 o gynghorwyr a fydd yn cynnwys e-byst, cyfeiriadau a rhifau ffôn sydd ar gael yn gyhoeddus.

Cylchlythyr Wythnosol –ar yr ymgyrch etholiad cyffredinol yng Nghymru ac ar draws y DU.

Dydd Gwener 19 Mai: Beth sydd yn y fantol ar gyfer y pleidiau - “Y Da, Y Drwg a’r Hyll”  

Basdata o ymgeiswyr - Basdata o'r holl ymgesiwyr sydd wedi cyhoeddi eu bod yn sefyll yng Nghymru.

Dydd Llun 22 Mai: “Digwyddiad Dadansoddi a Rhagweld”

Bydd Positif yn cynnal digwyddiad yn edrych ar ganlyniadau etholiad Llywodraeth Leol ac yn edrych ymlaen at yr Etholiad Cyffredinol yng Nghymru. Dewch i ymuno â ni wrth inni ragweld, dadansoddi a hel clecs o amgylch Cymru. Yn ogystal mi fydd sesiwn holi gydag ymgeiswyr allweddol yn yr etholiad.

Dydd Gwener 26 Mai– “Deg Sedd i Wylio”

Mehefin 2017

Dydd Iau 1 Mehefin: Wythnos i Fynd – Rhagfynegiadau Terfynol gan Positif o’r 40 sedd

Thursday 8th:DIWRNOD ETHOLIAD

Thursday 8th: Polau, Pitsa a Pheint – Bydd Positif  yn cynnal derbyniad rhwng 7pm a 11pm.

Bore Dydd Gwener 9th: Canlyniadau Llawn a Phroffil pob AS Cymreig wedi ei ddanfon i chi’r bore wedi’r canlyniadau.

Wedi’r etholiad: ByddPositif yn cynnal digwyddiad yn cynnig dadansoddiad o’r etholiad ac yn trafod ei effaith ar Gymru. 

Am ragor o wybodaeth am y pecyn neu i danysgrifio i'r gwasanaeth, cysylltwch â rhodri@positifgroup.co.uk neu ffoniwch y swyddfa ar 02920 442020