Positif Thinking: Y genhadaeth genedlaethol o ddiwygio addysg – busnes pawb

Y genhadaeth genedlaethol o ddiwygio addysg – busnes pawb

Dydd Mawrth 9fed Mai 2017
6pm – 8pm
Hwb Gwyddorau Bywyd, Bae Caerdydd

Positif Thinking – fforwm o drafodaeth ar wleidyddiaeth a pholisi yng Nghymru. Rydym yn falch i gynnig ein trydydd digwyddiad rhad ac am ddim, sy’n agored i bawb.

Ymunwch â ni ar gyfer ein seminar ble bydd Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams AC, yn sôn am ei gweledigaeth ar addysg yng Nghymru. Dilynir hyn gan sesiwn cwestiwn ac ateb gyda phanel o siaradwyr.

I gadarnhau eich lle RSVP i – susan@positifgroup.co.uk