DIGWYDDIAD: ETHOLIAD 2017- DADANSODDI A RHAGWELD

Ymunwch a Positif yn ein digwyddiad etholiad nesaf lle byddem yn dadansoddi canlyniadau’r Etholiad Lleol ac yn edrych ar yr hyn sydd i ddod yn yr Etholiad Cyffredinol ar 8fed Fehefin 2017.

Bydd yno gyflwyniad wedi ei ddilyn gan drafodaeth panel gyda:

Craig Williams, Neil McEvoy AC, Eluned Parrott a llefarydd o’r Blaid Lafur.

 

Dydd Llun 22ain Mai 2017

Jolyons at no 10

Heol y Gadeirlan

9yb – canol dydd

RSVP – susan@positifgroup.co.uk